Home

Webdesign

Neo Webdesign bouwt websites die met name uitblinken in het op maat maken voor de klant. Wij vinden het heel belangrijk dat de website het zelfde uitstraalt aan het bedrijf van de klant. Voordat we tot definitieve afspraken komen en met onze werkzaamheden aanvangen, vindt er onderling overleg plaats om uw wensen goed te inventariseren. Indien dit overleg leidt tot voldoende duidelijkheid en een wederzijds vertrouwen worden op maat gesneden afspraken gemaakt omtrent werkwijze, prijs en oplevertermijn.

Onze werkwijze is in de regel dat we drie fasen onderscheiden. Ten eerste hebben we de ‘inventarisatiefase’, vervolgens de ‘conceptfase’ en tot slot de ‘oplevering’.

In de inventarisatiefase overleggen we tezamen hoe de site er uit moet komen te zien; welke informatie wilt u er op hebben, wie wil u bereiken, wat wil u uitstralen e.d.

In de conceptfase laten wij u (online) de globale vormgeving en navigatie van uw website zien. Hier krijgt u al een zeer sterk idee hoe wij de definitieve site zien, maar kan er natuurlijk nog van alles naar uw smaak gewijzigd worden.

Bij de oplevering hebben wij uw wensen en opmerkingen volgend op de conceptfase verwerkt, alle aangeleverde teksten ingevoegd en de site op het internet geplaatst.

Copyrights © 2019 & All Rights Reserved by Neo Webdesign  |  Algemene voorwaarden  |  BTW: 1877.95.654.B01  |  KvK: 37119183